E R G O N O M I – en investering i sundhed

E R G O N O M I – en investering i sundhed

De usynlige mennesker.
22-12-2020

Denne artikel er blevet til efter et ergonomiforløb i rengøringsbranchen på Hotel Gl. Skovridergaard og konferencecenter Hotel Vejlsøhus. Den er skrevet ud fra observationer og interview med rengøringspersonale og deres nærmeste leder og chef.

Det handler om rutiner og roller.

Om anerkendelse og referencerammer.

 

Når man overnatter på hotel, er til møde eller til konference er der nogle, der har gjort det hele klar. Det er det, man betaler for – et lokale der er pænt og rent, linned, lokaler der kan rumme x antal mennesker og med alle de ekstra hensyn, der har skullet tages i 2020 til Covid19. Derudover særlige ønsker til mad mm, nogle der tager imod en booking – alle delelementer, der skal til for at gøre det muligt.

 

”Vi vil gerne gøre noget godt for rengøringspersonalet – de får sjældent noget”, sagde Hotelchefen og Oldfruen, og dermed startede et ergonomiforløb hos mig i Ergoterapi.nu.

Jeg har haft opstartsmøde med ledelse og med rengøringspersonalet. Herefter har jeg fulgt hver enkelt rengøringspersonale til observation af deres arbejdsaktiviteter, stillinger og bevægelser.

 

”Men så skal du jo tidligt op, vi møder tidligt, så restauranten er rengjort og klar til morgenmad, og konferencelokalerne skal også være klar, inden vi skal gøre værelserne rene”.

Og det er sandt, at jeg møder, når det giver mening i forhold til de opgaver og aktiviteter, som skal udføres. Jeg behøver nemlig at kunne se opgaverne udført i deres rette kontekst for at kunne observere realistisk, og ikke mindst for, at der kan være en overføringsværdi til også når jeg ikke er med, eller at det er en travl arbejdsdag.

Sammen har personalet fundet frem til de væsentligste problematikker OG ikke mindst de væsentligste motiverende faktorer og glæde ved arbejdet.

 

  • Senge: Hvor mange måder kan man rede en seng på med færrest handlinger?
  • Støvsuger: Hvordan kan man bedst forene en støvsuger og en krop i mange timer?
  • Rengøringsvogne er tunge, rækkeafstande
  • Affald
  • At gå mange skridt hver dag
  • Planlægning, forberedelse og rækkefølge

 

A r b e j d s g l æ d e

Rengøringspersonalet er glade for deres arbejde, men det er fysisk hårdt og det kræver færdigheder i skarp prioritering og højt tempo, for at tidsfaktorer ikke opleves alt for stressende.

De er glade for kollegaer, og tilfredsstillelsen ved at være færdig med dagens opgaver, succesfølelsen af at der er styr på det og i det hele taget at have et arbejde som giver en struktur i døgnet.

Der er perspektiver fra personale, oldfrue, kollegaer, afløsere, chef, gæster, ergoterapeut, samfundsperspektiv og ikke mindst fra støvsugerens perspektiv.

For eksempel kan at støvsuge næsten være en videnskab – i hvert fald behøves en aktiv bevidsthed for at undgå ensidigt gentaget arbejde i hverdagen.

Arbejdsglæde er at være glad og omsorgsfuld gensidigt i forhold til kollegaer og ledelse. Derfor kan det også opleves svært at være alene i weekender.

Det er vigtigt at lytte til hinanden.

 

S t a t u s

Rengøringsarbejde har ikke en høj status i vores kultur og samfund … endnu.

Måske er det fordi, at det er det ”usynlige” arbejde, så vi lægger kun mærke til det, hvis det ikke er udført tilfredsstillende.

Tænk hvis for eksempel, at møder og undervisning begynder med … ”Nogen har været på arbejde for at gøre klar til os, så vi kan nyde at være her i dag og lære om et emne eller holde bestyrelsesmøde.

Jeg lægger mærke til det, for mit fag er aktivitetsvidenskab, opmærksomhed, observation og alle de delelementer der forudsætter og skaber helheden. Omgivelsernes betydning i tid og sted.

 

 

R e n g ø r i n g

Det kræver mange færdigheder og funktioner ”bare” at gøre rent, og det er fysisk hårdt arbejde, men alligevel rummer det også mere.

”Det er ikke så slemt som jeg havde regnet med, da jeg begyndte, og jeg har faktisk tabt mig”.

”Det er ikke at skrubbe og skure nede på knæ, for der er mange hjælpemidler”.

Og så er det vigtige at sikre at hjælpemidlerne giver mening og anvendes af alle i det daglige arbejde.

 

S p r o g e t

”Hvis du ikke har en uddannelse, kan du komme til at gøre rent.”  kan være et skamfuldt perspektiv.

De usynlige mennesker vil gerne hjælpe, og de vil også gerne anerkendes.

Rengøringspersonalet har selv fundet og valgt titlen til denne artikel, som handler om deres oplevelse af arbejdet med alt, hvad det rummer af fordele og ulemper.

Det kan være svært ikke direkte at møde kunden, for for hotelgæsterne er rengøringspersonale ikke synlige. Men nogle gange efterlader en gæst en note med tak, og det giver en ekstra tilfredshed og arbejdsglæde. Eller en gæst giver et fif, hvis der f.eks. er kommet et edderkoppespind, det kan nemlig godt gå hurtigt med edderkoppespind, især om efteråret.

 

”Det vigtigste er at få øje på den måde, vi udfører arbejdet på og hjælpe hinanden”.

For på den måde vil det fokus, der netop er skabt i ergonomiforløbet ikke blot forsvinde igen, men ”vi kan venligt minde hinanden om det”, for nu har vi en fælles referenceramme at tale ud fra.

 

Generelt er der kommet et større fokus og en større oplevelse af kropsbevidsthed, og sit eget ansvar, som bl.a. skyldes den individuelle tilgang.

At kunne sige til og fra og at være ansvarlig for sit eget stressniveau.

 

”Vi tager en overnatning på et hotel i København, og så tager vi i Go Morgen Danmark og fortæller, at det faktisk også er rimeligt fedt at være rengøringsmedarbejdere”.

 

C o r o n a

Men med corona kom også mere rengøring, og dermed en anden status til rengøringspersonalet, og det blev for eksempel nødvendigt at dokumentere rengøringen tydeligere for at alle kan føle sig trygge.

Corona medfører også meget mere affald, der skal bæres ud. Stole der skal sprittes af. Dørhåndtag. Og med flere opgaver tager de samlede opgaver også mere tid og på en anden måde. Men også en måde som netop tilgodeser værdien i rengøringsarbejdet og dermed status.

 

V a n e r  og  e r g o n o m i

”Det går hurtigere, når jeg gør som jeg plejer” – og det er sandt, for hjernen vil altid vælge den hurtigste vej på kort sigt, som hvis det gælder overlevelse.

I et arbejdsliv er der dog tale om overlevelse på længere sigt, og derfor kan det være en god ide at investere i mere kropsbevidsthed, og særligt når der er støtte hertil fra ledelsen.

Noget er helt konkrete øvelser, men det meste handler om, hvordan man i forvejen gør noget, som kan tilpasses på en mere hensigtsmæssig måde, både i forhold til opgaven men også i individuelle hensyn. Og nogle gange kan det handle om en lille forberedelse, som betyder sparet tid og sundere arbejdsgange.

”Ergonomi er om den måde, som vi gør tingene på.”

 

Ergonomi koster penge ... måske – men i forhold til hvad ?

Og måske kommer det netop også an på i hvilket perspektiv, man vurderer indsatsen.

Derfor behøver der at være et mål – det har vi hørt om i mange sammenhænge. Men der behøver også at være en implementering der virker. Hvornår virker noget ? Det er min erfaring at det vigtigste er at få et fælles sprog. Sproget, er hvad det benævner (Grundtvig). Sådan at ”jeg gør bare rent” i stedet kan defineres ud fra de mange færdigheder, det faktisk kræver ”bare at gøre rent”.

Og det er derfor jeg benævner ergonomi som en investering i arbejdssundhed, for det er ofte de små ting der er de store ting, altså at nogle få justeringer kan gøre en stor forskel i den samlede oplevelse af en arbejdsdag. Og ofte er det elementer, som man ikke selv kan få øje på, når man tages af tiden og travle dage.

 

Kvalitetssikring er netop at nogle tjekker at der er lys i lamperne, at TV virker, at fjernbetjeninger er i Covid19-sikre poser, at skabene er tømte. At toiletpapiret er foldet pænt og skraldeposer sat ordentligt på, endda nu med affaldssortering for mere bæredygtighed.

Og at den røde løber er ren og pæn. Ellers kan man ikke se at den er rød. Nogen støvsuger den røde løber.

 

Jeg har oplevet SÅ mange gode historier om initiativ, ansvar, planlægning og overblik, og ikke mindst arbejdsglæde og kollegaskab. Selvom ”det er jo hårdt arbejde”. Og det er det, for det kræver fysiske færdigheder, men tilrettelæggelsen af dem på bedste vilkår kan varieres.

Jo mere variation, jo mere styrker og passer vi på kroppen. Tænk hvis man kunne se på ”det fysisk hårde arbejde” som en slags træning, som kan være med til at styrke kroppen, vedligeholde og sikre trivsel på alle planer.

Meningsfuld forebyggelse, fordi vi hjælper hinanden med at huske det.

 

 

Som Ergoterapeut behandler jeg alle dine oplysninger fortroligt – også dem du afgiver her på siden. Jeg anvender udelukkende cookies til at forbedre din oplevelse på hjemmesiden og til at understøtte markedsføringen af mine ydelser.

Ved at fortsætte på siden eller klikke ”Det er ok med mig!” accepterer du brugen af cookies.