S.T.R.E.S.S.

Stress symptomer er kroppens reaktioner på at blive overvældet og have svært ved at klare sin hverdag.

Mange forskellige situationer og overgange i livet kan være årsag til stress. Hvis der sker noget nyt, noget uventet, noget som truer din tryghed eller oplevelse af kontrol i situationen.

Alle mennesker forholder sig desuden individuelt til sine stresssymptomer, fordi alle har forskelligt dna, livshistorier, skæbner, sensoriske opfattelser, personligheder, sociale og økonomiske forudsætninger mm. En sammensætning af forskelligheder, som netop gør os hele ”os selv”.

 

Ergoterapi er autoriseret undersøgelse og behandling af menneskers trivsel, udførelse af aktiviteter i hverdagslivet og omgivelsers betydning. Det vil sige alt det, du gør, fra du står op til du går i seng. Så som at magte skole og job, købe ind, tilberede og spise mad, tage tøj på, besøge venner og deltage i fritidsaktiviteter.

Ergoterapeuter træner din krop, psyke og hjerne, og udvikler dine sanser og færdigheder i samarbejde med dig. 

 

En autorisation er et kvalitetsstempel og en garanti for kompetencer

Formålet er at øge menneskers muligheder for livskvalitet og meningsfulde aktiviteter, tryghed og hverdagssundhed.

 

 

”Jeg kan ikke hænge sammen, jeg er træt, og det hjælper ikke at sove”

Når vi skal finde forståelse i det komplekse at være menneske, er vi nødt til at beslutte en ramme at tale ud fra. Derfor har jeg delt symptomer op i forskellige ”kasser” MEN det hele hænger sammen.

Når man oplever sig stresset beskrives det derfor også ofte som "en følelse af ikke at hænge sammen".

 

ER JEG TRÆT, FORDI JEG IKKE HÆNGER SAMMEN ?

ELLER HÆNGER JEG IKKE SAMMEN FORDI JEG ER TRÆT ?

 

Der ER en sammenhæng, og det er derfor det kan være en god idé at opsøge sundhedsprofessionel hjælp, jo før des bedre.

 

Sundhedsstyrelsen beskriver mental sundhed, som

”en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed er altså ikke kun fraværet af psykisk sygdom, men består også af psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig og klare de udfordringer, der dukker op i alle menneskers liv.

Mennesker, der over længere tid har dårlig mental sundhed, har højere risiko for at udvikle somatisk såvel som psykisk sygdom (bl.a. hjertekarsygdom, depression og angst), og de dør gennemgående tidligere end mennesker, der trives godt mentalt. Dårlig mental sundhed er hermed en alvorlig og selvstændig risikofaktor. Sundhedsstyrelsen støtter bl.a. kommuner og fagfolk i at skabe rammer for borgerne, der fremmer mental sundhed, og som forebygger udvikling af psykisk lidelse.”

 

OMGIVELSERNES BETYDNING

Hjem

Arbejde

Fritid

 

 

 

 

 

 

Pårørende

At være pårørende til et menneske med stresssymptomer er i sig selv en stressfaktor, og jeg kan anbefale inddragelse af pårørende på forskellige måder. Det er vigtigt at skabe en åbenhed for at kunne støtte til hinanden i en recoveryproces..

 

”Bare sig til hvis jeg skal gøre noget” er en velmenende sætning, men også et udtryk for 2 ting:

- En pårørende der gerne vil hjælpe, men ikke aner hvordan.

- Et menneske med stresssymptomer som netop på grund af samme ikke ”bare kan sige til”.

Herunder kan du ud fra en opdeling i fysiske, psykiske, sociale og mentale symptomer se nogle af stressens påvirkninger. Disse kan yderligere underinddeles i intensitet og varighed.

En autoriseret sundhedsprofessionel undersøgelse og faglig vurdering vil kunne vise dig flere perspektiver i din egen oplevelse af sammenhæng.

 

Dråben der får bægeret til at flyde over … prikken over i’et  … skruen uden ende.

At falde er ingen skam, men at blive liggende er.

Den stress-udløsende faktor handler bl.a. om, hvordan din hjerne bearbejder sanseindtryk. I sprogets gamle ordsprog bruges sanserne til at beskrive tilstande som 

 

At være skræmt fra vid og sans

Hjertet sidder helt oppe i halsen

Det løber en koldt op og ned ad ryggen

At stå som naglet til jorden

 

 

 

SYMPTOMER PÅ STRESS KAN VÆRE:

 

Fysisk – kroppens reaktion

Hjertebanken

Vejrtrækningsproblemer

Græder

Maveproblemer

Træthed

Smerter

Hovedpine

Vægtændringer

Søvnløshed

Homonelle ubalancer

Corona-senfølger

Nedsat lyst

Stimulanser

Sygefravær

Skilsmisse

 

 

Psykisk – sindets reaktion

Uro

Bekymringer

Utryghed

Maveproblemer

Træthed

Irritabilitet

Søvnløshed

Smerter

Skjule symptomer for andre

Afhængighed

Vrede

Angst

Depression

Corona-senfølger

Sygefravær

Skilsmisse

Udbrændthed

Socialt

Irritabilitet

Træthed

Ulyst til samvær og samtale

Aggressivitet

Smerter

Stimulanser

Corona-senfølger

Skilsmisse

 

Mentalt

Koncentrationsbesvær

Træthed

Smerter

Hukommelsesbesvær

Hovedpine

Corona-senfølger

Stimulanser

Ubeslutsomhed

 

 

 

HVOR:

Silkeborg klinik: Vejlsøvej 51, Bygning J

Skygge Skovsøgaaard for naturbaseret stress-rehabilitering, se mere her

https://www.facebook.com/Skygge-Skovs%C3%B8gaard-god-for-naturen-dyr-og-mennesker-110376677824021/

 

 

Akut tid hurtigste mulige behandling hos dig, kørsel efter statens takst + tid.

Jeg samarbejder gerne med læger, psykolog, psykiater og andre relevante fagpersoner.

 

 

PRIS:

Undersøgelse 3500 kr incl 2 x 60 min konsultation

Efterfølgende/opfølgende konsultation 750 kr. pr. time

 

Jeg kan lære dig at forstå hvad stress er, 

hvad det betyder for din krop, din hjerne og dine sanser,

så du kan gøre noget ved det - hvis du vil ?

 

Kontakt mig for ergoterapi konsultation og behandling tlf. 25 3960 59

 

 

Som Ergoterapeut behandler jeg alle dine oplysninger fortroligt – også dem du afgiver her på siden. Jeg anvender udelukkende cookies til at forbedre din oplevelse på hjemmesiden og til at understøtte markedsføringen af mine ydelser.

Ved at fortsætte på siden eller klikke ”Det er ok med mig!” accepterer du brugen af cookies.