Behandling af corona senfølger

 • Stress og tanker om hvad der sker. Sygdomsfrygt og tanker om død
 • Træthed, følelsen af at være mast, men samtidig at have svært ved at finde hvile og få søvn
 • Svært ved at planlægge, prioritere og strukturere sin dag og døgnrytme og holde pauser 
 • Muskelsmerter
 • Hovedpine
 • Angst
 • Depression
 • Smags- og lugtesans
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Risiko for fejlsynkning af væske og mad
 • Mentale udfordringer som følge af isolation

 

Pandemi.   Covid-ramt.   Corona-senfølger.   Ventetiden.   Fremtiden.   

Rehabilitering - og hvordan du kommer tilbage til din hverdag.

Verden ændrer sig lige nu og vi må forholde os til nye tilstande, vilkår og nye ord.

Covid er en sygdom man får af coronavirus. Symptomerne kan variere fra person til person, men påvirker særligt luftvejene.

Efter det akutte sygdomsforløb, kan der forekomme forskellige komplekse tilstande - senfølger - som betyder, at det tager længere tid at blive rask igen. Der kan desuden også være andre diagnoser, så man er endnu hårdere ramt.

 

Rehabilitering er måske et nyt ord for dig - for mig er det kernen i mit arbejde, nemlig at hjælpe mennesker med at finde lindring og udvikling i en hverdag, som er så selvhjulpen og meningsfuld som muligt.

 

Covid er multifaktoriel, og corona påvirker mange områder af livet. Det er en kompleks tilstand som kræver forståelse og behandling af hele din livssituation.

 

 

Med dig som ekspert i, hvordan dine symptomer er i dit liv lige nu kan jeg møde dine behov. Jeg har en faglig viden, som har værdi og kan hjælpe dig lige nu.

Og som også kan hjælpe dine pårørende, for det påvirker naturligvis også menneskene omkring dig, når du er syg.

 

AT LEVE SIT LIV er hvad rehabilitering og ergoterapeutisk genoptræning handler om.

Ikke kun at eksistere, men at leve og gøre hvad du har behov for og lyst til i dine rutiner, roller og hverdagsaktiviteter.

Online videokonsultation er mulig.

Du er i en ny situation og det giver utryghed, indtil du har lært, hvad du kan gøre. Det kan jeg hjælpe dig med.

 

Ring eller skriv på tlf. 25 3960 59

 

 

One size does not fit all – recovery processen er individual og handler om din livskvalitet, energiforvaltning og aktivitetsbalance.

Mit udgangspunkt til behandling af senfølger er bl.a. sensorisk profil som er en evidensbaseret metode til at forstå, hvor meget og hvilken type sansestimuli man har behov for, for at have det så godt som muligt i sit liv lige nu med de symptomer man har. Det skaber forudsigelighed og dermed tryghed og giver mulighed for sund adfærd og strategier.

Ergoterapi træner din krop, psyke og hjerne, og udvikler dine sanserne. og færdigheder i samarbejde med dig. Jeg lærer dig at bruge nye teknikker tilpasset dine omgivelser og aktiviteter så du kan klare hverdagen.

 

Genvind dine færdigheder med ergoterapi i din egen kontekst i

… hverdagslivet

… skolelivet

… arbejdslivet

… fritidslivet

Som Ergoterapeut behandler jeg alle dine oplysninger fortroligt – også dem du afgiver her på siden. Jeg anvender udelukkende cookies til at forbedre din oplevelse på hjemmesiden og til at understøtte markedsføringen af mine ydelser.

Ved at fortsætte på siden eller klikke ”Det er ok med mig!” accepterer du brugen af cookies.